Contract de prestari servicii

Contract de prestări servicii - www.livehosting.ro

Preambul

Prezentul contract de servicii de găzduire reprezintă un contract cu S.C. LIVEHOSTING DATACENTER S.R.L. și trebuie să fie acceptat înainte de comandarea oricărui serviciu de pe site-ul www.livehosting.ro. Orice comandă confirmată de client, prin bifarea casutei “Am luat la cunoștiință Contractul de Prestări Servicii” și prin apăsarea butonului “Confirm Comanda” reprezintă o acceptare din partea Beneficiarului a ofertei WWW.LIVEHOSTING.RO în condițiile stipulate de art. 9 din Legea comerțului electronic 365/2002. Selectarea opțiunii “Confirm Comanda” reprezintă o semnatură electronică, în sensul art. 4 pct. 3 din Legea semnăturii electronice nr. 455/2001, având aceeași valoare cu o semnatură olografă.

Etapele tehnice pentru încheierea contractului presupun selectarea comenzii, citirea și acceptarea prezentului contract și de prestare de servicii găzduire și alegerea opțiunii “Confirm Comanda”. Contractul este stocat de catre Furnizor și accesibil în orice moment la adresa https://www.livehosting.ro/contract-de-prestari-servicii.html. Pentru identificarea în mod unic a acestui contract se va folosi o sumă de control criptografică prezentă pe fiecare factură. Contractul se încheie doar în limba română.

Capitolul 1. Parțile contractante

Prezentul document reprezentând Termenii și Condițiile de Utilizare, este Contractul de Furnizare Servicii de găzduire, denumit în continuare "TCU". Prezentul TCU este încheiat între dumneavoastră (numit in continuare "dvs", "al dvs." sau "beneficiar") în calitate de beneficiar și S.C. LiveHosting Datacenter S.R.L (numit în continuare "nostru", "al nostru", "LiveHosting" sau "furnizor") în calitate de furnizor de servicii de gazduire. Folosirea serviciilor noastre constituie subiectul prezentului contract (TCU).

S.C. LiveHosting S.R.L, cu sediu social in Dumbrăvița, județul Timiș, este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului, sub numărul J35/815/2010, având Codul Fiscal RO26963713, are punctul de lucru în Dumbrăvița, Strada Rozelor Nr. 24, Corp B, Ap.2.

S-a încheiat prezentul Contract, ale cărui prevederi și clauze, convenite în virtutea dreptului libertații contractuale, au fost stabilite prin acordul nostru comun și cu respectarea legii în vigoare.

Prezentul contract (TCU) serveste ca bază legală pentru toate serviciile furnizate de LiveHosting.

LiveHosting își rezervă dreptul de a modifica, schimba, înlatura sau adăuga termeni si condiții prezentului TCU, incluzând, dar nelimităndu-se la acestea: termeni, amenzi/taxe aplicabile, politici de funcționare, utilizare / comportament a clienților în raport cu imaginea, angajații LiveHosting. LiveHosting poate beneficia de acest drept fără notificări sau înștiințări prealabile. Indiferent de comunicările/înștiințările anterioare, utilizarea continuă a serviciilor reprezinta acordul Dvs. asupra acestor modificări. Verificarea periodică a modificarilor și schimbărilor intervenite în prezentul TCU, precum și corectitudinea datelor furnizate de Dvs. sunt în întregime responsabiliatea Beneficiarului.

Prin completarea formularului de comandă și bifarea căsuței "da" sunt de acord cu termeni și condițiile de utilizare:

 1. Reprezintă o garanție că sunteți persoană fizică, că aveți împlinită vârstă de 18 ani. În cazul în care reprezentați o persoană juridică, parteneriat sau orice altă formă juridică de organizare în conformitate cu standardele de comerț înregistrarea dvs. este o garanție.
 2. Sunteți de acord să furnizați în formularul de comandă informații corecte, clare și reale, incluzând orice tip de informație necesară pentru condițiile de plata și va angajați să actualizați în mod corect și permanent prezențele informații.
 3. Reprezintă și garantează că aveți autoritatea de a utiliza serviciile conform prezentului tcu. în cazul în care nu sunteți de acord / nu va manifestați acordul asupra termenilor sau oricăror altor modificări, singură opțiune este aceea de a notifica departamentul plăti asupra dorinței de a rezilia unilateral prezentul tcu.

2. Obiectul contractului

Obiectul contractului îl constituie furnizarea de către LiveHosting a următoarelor servicii:

 • Găzduirea site-ului sau a site-urilor web contractate.
 • Asistență tehnică online și/sau telefonică în cazuri excepționale pentru utilizarea serviciilor de găzduire a site-urilor web.
 • Înregistrarea de nume de domenii din zona .ro și internaționale .com, .net, .org, .info, .biz și .eu.
 • Închirierea de servere dedicate.
 • Închirierea de servere virtuale.
 • Vânzarea de certificate SSL.
 • Colocarea de echipamente sau servere.

3. Valoarea serviciilor și termenii de plată

LiveHosting va emite facturi proforme pe baza cărora va trebui să achitați contravaloarea Serviciului contactat. Frecvența de facturare o veți alege dumneavoastră, inițial prin intermediul formularului de comandă, iar apoi printr-o solicitare adresată departamentului Plăti în scris prin transmiterea unui tichet din aria de client.

Plata efectuată valabil nu are caracter returnabil, nici în cazul în care renunțați anticipat la serviciile de găzduire decât în primele 30 de zile de valabilitate a contractului. Plata se face în lei la cursul de schimb BNR + 2% din ziua emiterii facturii proforme.

În caz de neplata LiveHosting are dreptul de a întrerupe furnizarea serviciului fără nici o notificare prealabilă. Prin întreruperea serviciului se înțelege SUSPENDAREA sau ȘTERGEREA definitivă a contului de pe serverele LiveHosting. Decizia asupra formei de întrerupere a serviciului aparține în exclusivitate furnizorului. Prin neplata serviciilor furnizate beneficiarul renunta în mod expres la alte drepturi și protecție legală.

Trecerea la un abonament superior sau inferior se poate face în orice moment, conform posibilității tehnice a furnizorului la acel moment și conform regulilor stabilite prin prezentul TCU sau afișate public în secțiunea Întrebări Frecvente.

Activarea serviciilor de găzduire, pachetele de enduser sau reseller se face în maxim 30 minute de la confirmare plății de către banca furnizorului. LiveHosting poate schimbă oricând tarifele pentru serviciul de găzduire, sau bazele pe care se determina orice taxa sau să instituie orice nouă taxa. În caz de reinoire prețurile pot fi schimbate fără nici o modificare prealabilă.

Perioada contractuală începe din dată în care serviciul dumneavoastră a fost activat, și rămâne valabilă pentru perioada selectată de dumneavoastră în formularul de comandă. În cazul în care doriți să renunțați la Serviciul furnizat de LiveHosting trebuie să anunțați LiveHosting (departamentul plăti) despre asta în scris prin tichet sau fax.

4. Renunțarea la serviciile contractate

LiveHosting poate înceta furnizarea serviciului contractat de către beneficiar, imediat, irevocabil și fără notificare prealabilă, dacă:

 1. Dvs. nu ați respectat, ați violat sau ați tratat necorespunzător prezentul regulament, incluzând orice alte regulament LiveHosting sau nu ați respectat legea română aplicabilă.
 2. Dvs. ați furnizat la înregistrare informații false.
 3. Dvs. nu ați respectat condițiile referitoare la acuratețea, claritatea și validitatea datelor de înregistrare.
 4. Dvs. nu ați răspuns comunicărilor trimise pe adresa de email declarată la înregistrare.
 5. Dvs. sunteți angajat în activități ilegale, frauduloase sau orice tip de activități - vânzarea de produse sau servicii care intră în incidența legii.
 6. Dvs., un reprezentant/angajat al dumneavoastră, un partener (persoană juridică sau persoană fizică) sau un reprezentant/angajat al unui partener este implicat în nume personal sau că reprezentant legal în activități care să prejudiciezae drepturile sau reputația LiveHosting.
 7. Dvs. nu ați achitat valoarea serviciului contractat.

Orice încetare a serviciilor oferite de LiveHosting are afecte imediate. LiveHosting poate opțional să notifice clientul asupra încetării furnizării serviciilor.

Adițional termenilor menționați mai sus orice parte a acestei convenții poate denunță prezentatul TCU dacă:

 • Orice parte nu respectă termenii și condițiile prezentului regulament și nu depune toate diligențele necesare pentru a remedia situația apărută în timp de 30 de zile de la primirea preavizului de la cealaltă parte, exceptând cazul nerespectării obligației de plata, și neonorarea obligației timp de 5 zile calendaristice din momentul înștiințării primite de la LiveHosting.
 • Cealaltă parte este declarată în stare de faliment și s-a pornit acțiunea de lichidare judiciară.
 • Cealaltă parte este declarată în stare de faliment și s-a pornit acțiunea de lichidare judiciară dacă procedura nu e retrasă timp de 60 de zile de la începere.

În cazul în care o autoritate statală aduce argumente solide care incriminează prezentul TCU și serviciul, aducând prejudicii ordinii de drept LiveHosting poate suspendă serviciul fără alte obligații aferente.

În cazul în care LiveHosting suspendă doar o parte a Serviciului Dvs., că urmare a nerespectării TCU, această nu suspendă obligația Dvs. de a plăti taxele în întregime. În cazul în care LiveHosting suspendă întregul Serviciu sunteți obligat la plata taxelor aferente utilizării serviciului până la dată menționată în acordul de înregistrare, taxe aplicabile și în cazul suspendării înainte de termen. În cazul în care LiveHosting suspendă întregul serviciu pe motiv de neplata a serviciilor de găzduire, pentru reactivarea serviciul sunteți obligat, la plata facturii sau după caz a facturilor restante.

Renunțați în mod expres la alte drepturi și protecție legală și condiții care ar putea fi în conflict cu termenii prevăzuți în TCU.

5. Proprietatea informațiilor din cont de găzduire

Accesul la contul de găzduire pe serverele uire pe serverele LiveHosting se face prin intermediul unui nume de utilizator și o parolă transmise de către LiveHosting în momentul activării contului de găzduire. Sunteți de acord să păstrați această parolă confidențială.

Sunteți responsabil de menținerea securității contului Dvs. și sunteți răspunzător pe deplin de toate activitățile ce se desfășoară în contul Dvs. și orice acțiuni efectuate în legătură cu numele domeniului Dvs. inclusiv cu cele efectuate de userii adreselor de email de pe domeniul Dvs. sau de acțiunile partenerilor (reprezentați legali sau angajații acestora) angajați în realizarea/întreținerea și sau promovarea siteului Dvs.

Sunteți de acord să anunțați LiveHosting de orice acces neautorizat sau alte breșe de securitate. LiveHosting nu își asumă responsabilitatea pentru orice pierdere sau pagubă care ține de posibilitatea Dvs. de a o remedia. Luați cunoștință și sunteți de acord că sub nici o formă LiveHosting nu este răspunzător, în nici un mod, pentru acțiunile sau omisiunile dvs. sau ale utilizatorilor resurselor contului de găzduire, cărora dvs. le dați acces, nici chiar în cazul pagubelor produse în orice fel de aceștia datorită unor acțiuni sau omisiuni. În cazul în care vor trebui plătite unele sume de bani cu titlu de despăgubiri sau amenzi și nu numai, dvs. veți fi obligat să plătiți aceste sume de bani, și nu LiveHosting.

Dvs. sau partenerii sau reprezentații partenerilor cărora le-ați permis accesul la contul de găzduire nu pot utiliza rețeaua LiveHosting pentru a încerca să evite autentificarea sau să păcălească securitatea oricărui server, rețea sau a altui cont. Această include, dar nu se limitează numai la: accesarea datelor care nu sunt destinate clientului, logarea la un server sau la un cont pentru care clientul nu are accesul autorizat, spargerea parolelor, verificarea securității altor rețele căutând slăbiciunile sau încălcarea altor politici de securitate ale organizației.

Dvs., partenerii sau reprezentații partenerilor cărora le-ați permis accesul la contul de găzduire, nu au dreptul de a încerca să împiedice sau să oprească serviciul oricărui utilizator, server sau rețea. Această include, dar nu se limitează la atacuride tipul denial of service, mail bombing sau alte încercări deliberate de a bloca un server sau o rețea. LiveHosting va coopera cu autoritățile care investighează încălcarea securității sistemelor sau rețelelor altor site-uri, inclusiv cu autoritățile care investighează fapte penale. Utilizatorii care încalcă securitatea sistemelor sau rețelelor pot fi trași la răspundere prin procese civile sau penale.

6. Utilizarea serviciului

Toate serviciile oferite de LiveHosting pot fi utilizate numai în scopuri legale. Sunt interzise transmiterea, stocarea sau prezentarea de informații, date sau materiale care încalcă legile românești și internaționale. Printre acestea putem enumeră, dar nu ne limităm numai la: materiale copiate fără permisiunea proprietarilor, materiale care profereaza amenințări sau cu caracter obscen, materiale "numai pentru adulți", materiale protejate de secrete comerciale sau cu un alt statut.

Clientul este de acord să nu ceară despăgubiri și să nu tragă la răspundere LiveHosting pentru nici o pretenție rezultată din utilizarea serviciului care prejudiciază clientul sau o terță parte.

Notă: Pornografia cu copii este interzisă pe serverele noastre. Această interdicție este valabilă și pentru toate site-urile care promovează activități ilegale sau conțîn materiale care pot aduce prejudicii serverelor noastre sau oricăror altor servere de pe Internet. Link-urile către astfel de materiale sunt de asemenea interzise.

LiveHosting este singură autoritate în măsură să hotărască ce materiale constituie o încălcare a acestei prevederi. Clientul trebuie de asemenea să ia notă că distribuirea și/sau transmiterea de mesaje sau materiale obscene, indecente sau care încalcă legile bunei cuviinte și ale decenței pot fi pedepsite de legile în vigoare.

Câteva exemple de materiale sau link-uri care nu sunt acceptabile:

 • Software piratat.
 • Programe sau arhive pentru hackeri.
 • Site-uri de Warez.
 • Proxy, și platforme proxy.
 • Pornografie, și materiale pentru adulți.
 • Software pentru trimiterea de email-uri nedorite (SPAM).
 • Download mp3, filme pentru care Dvs. nu aveți acordul proprietarului drepturilor de autor.

În acest moment nu permitem:

 • Rularea de software pentru IRC gen eggdrop sau BitchX.
 • Chat Room-uri proprii fiecărui client.
 • Programe care rulează în continuu în background.

Adițional, nu aveți voie să postați, trimiteți sau să retransmiteti sau stocați materiale cu ajutorul contului de găzduire pe care LiveHosting consideră că:

 • Violează o lege sau regulament local sau străîn.
 • Este amenințător, obscen, indecent, defăimător sau poate afecata un individ, grup sau entitate.
 • Violează dreptul oricărei persoane, inclusiv drepturile protejate de copyright, secretul comercial, invenții sau alte drepturi de proprietate intelectuală, precum și instalarea sau distribuirea de software "pirat" la alte produse care nu au licență potrivită pentru utilizare, aceste exemple nu sunt limitative și se referă inclusiv la linkuri către asemenea servere.

Sunteți de acord să NU:

 1. Uploadati, postați, transmiteți sau să faceți disponibil (referire) prin alt mod conținut care este ilegal, dăunător, amenințător, abuziv, hărțuitor, defăimător, vulgar, obscen, calomnios, care încalcă intimitatea altora, cu caracter pentru adulți, rasial, etnic sau în alt mod condamnabil.
 2. Prejudiciați minorii în orice fel.
 3. Asumați identitatea altei persoane fizice sau juridice, chiar și a unui oficial LiveHosting, conducător de forum, ghid sau gazdă, sau să declarați în alt mod legătură dvs. cu o persoană fizică sau juridică.
 4. Falsificați headerele sau să manipulați în alt mod elementele de identificare pentru mascarea originii conținutului transmis prin intermediul serverelor LiveHosting.
 5. Uploadati, publicați sau transmiteți conținut pe care nu aveți dreptul să îl comunicați sub incidența legii sau a unor obligații contractuale (de exemplu, informații interne, drept de proprietate, confidențialitate învățate și discutate că parte a unui contract de muncă sau sub angajament de confidențialitate).
 6. Uploadati, postați sau transmiteți în alt mod conținut care încalcă patentele (brevetele), mărcile înregistrate, secretele de marca, drepturile de autor, drepturile la intimitate sau publicitate, sau alte drepturi de proprietate ale oricărei părți.
 7. Uploadati, postați sau transmiteți emailuri comerciale nesolicitate, denumite "spam". Această include marketingul neloial, publicitatea sau alte activități legate de "spam", cum ar fi:
  • Trimiterea de email-uri în masă către recipienți care nu au solicitat email sau să trimiteți cu adresa de răspuns falsă
  • Promovarea unui site prin linkuri, titluri, descrieri neadecvate, sau
  • Promovarea site-ul prin postarea repetată de texte identice în forumurile publice.
 8. Uploadati, postați sau transmiteți în alt mod materiale care conțîn viruși sau alte coduri, fișiere sau programe realizate pentru a întrerupe, distruge sau limita funcționarea oricărei componente software sau hardware a serverelor LiveHosting sau ale unei terțe părți.
 9. Conturbati sau să întrerupeți Serviciul sau serverele sau rețelele legate de Serviciu, sau să încălcați cerințele, procedurile, politicile sau regulamentele legate despre Serviciu.
 10. Încălcați intenționat sau nu orice lege locală, statală, națională, sau internațională în vigoare sau politicile ICANN.
 11. Furnizați suport material sau resurse (sau să ascundeți sau să deghizați natură, locația, sursă sau proprietatea suportului material sau a resurselor) oricărei organizații.
 12. Urmăriți sau hărțuiți în alt mod pe cineva.
 13. Interveniți sau să întrerupeți serviciul sau serverele sau rețelele conectate la Serviciu, sau să nu respectați orice cerințe, proceduri, politici sau regulamente a rețelelor conectate la rețeaua LiveHosting.
 14. Colectați, transmiteți sau să stocați date personale sau financiare despre orice individ sau entitate.
 15. Promovați sau să furnizați informații de pregătire despre activități ilegale, să promovați violență fizică și jignirile împotriva unui individ sau grup, sau să promovați orice act de cruzime față de animale. Această include dar nu numai, furnizarea de instrucțiuni privitoare la realizarea bombelor, grenadelor și altor arme, și crearea de site-uri "Crush".

Sunteți de acord să nu implicați LiveHosting, în orice cereri sau plângeri rezultând din Serviciu care va cauzează pagube dumneavoastră sau altei părți. LiveHosting își rezervă dreptul să va investigheze pe dvs., afacerea dvs. și/sau personalul dvs., site-ul dvs. și materialele conținute de site în orice moment. Aceste investigații vor fi făcute doar în beneficiul LiveHosting și nu pentru beneficiul dvs. sau unei terțe părți. Dacă investigația relevă orice informație, acțiune sau omisiune care în opinia LiveHosting constituie o violare a legilor sau a regulamentelor naționale sau internaționale sau a politicilor LiveHosting, LiveHosting va putea închide imediat site-ul dvs. și va notifice această acțiune prin email la adresa furnizată în formularul de comandă.

Sunteți de acord să renunțați la dreptul de acțiune sau orice revendicare pe care le-ați putea avea împotriva LiveHosting pentru asemenea acțiuni.

7. Politică de trimitere a email-urilor

Fiecare cont de găzduire este limitat, astfel încât să nu permită trimiterea a mai mult de 250 de email-uri într-un interval de 60 de minute/domeniu. Această politică (restricție) este necesară pentru a proteja calitatea serviciului de hosting.

Trimiterea masivă de email-uri determina consumarea masivă a resurselor unui server, această având un impact negativ asupra calității serviciilor recepționate de clienți.

Prima încălcare a acestei politici are că rezultat suspendarea imediată a contului de găzduire și penalizarea clientului cu o taxa de 25 euro + tva. Reactivarea contului se face numai după achitarea penalității și trimiterea către LIVEHOSTING DATACENTER a unui email care să conțînă următorul text "Am citit, înțeleg și sunt de acord cu politică de trimitere a email-urilor".

A două încălcare a acestei politici are că rezultat terminarea imediată a contului de găzduire și impunerea unei taxe de penalitate de 1000 euro + TVA. LIVEHOSTING DATACENTER nu va returna clientului nici una din taxele achitate în avans, în cazul în care contul a fost terminat pentru încălcarea acestor reguli. Beneficiarul este obligat să-și plătească integral taxele restante față de LIVEHOSTING DATACENTER.

SPAM-ul este total interzis

Prin SPAM înțelegem trimiterea de mesaje email bulk și/sau comerciale nesolicitate folosind serviciile LiveHosting sau ale altui furnizor de servicii cu referire la LiveHosting sau la orice site găzduit de LiveHosting.

Identificarea unui cont care face SPAM atrage automat ștergerea lui fără posibilitatea de recuperare a datelor.

8. Suport, garanții și domenii web

LiveHosting își rezervă dreptul să stabilească limite sau să extindă orice fel de suport oferit pentru serviciul contractat, și orele la care este disponibil.

Sunteți de acord să oferiți garanții pentru LiveHosting și partenerilor săi că nu veți avea pretenții sau cereri, incluzând taxele mandatarilor cerute de a o treia parte datorate apariției acesteia în Conținutul site-ului dvs., folosirii de către dvs a Serviciului, relației dvs cu Serviciul, încălcării TCU de către dvs sau încălcării oricăror altor drepturi ale altei părți, incluzând , dar nelimitandu-se la utilizarea de către dvs. a conținutului, mărci înregistrate, nume comerciale, materiale cu drept de autor sau patentate sau alte drepturi de proprietate intelectuală.

LiveHosting își rezervă dreptul că pe cheltuiala să își asume apărarea și controlul a oricărei garanții din partea dvs., dar făcând acest lucru nu va scutește de obligație de garanție din partea dvs.

Ați luați la cunoștință că LiveHosting poate stabili practici și limitări generale ale folosirii Serviciului.

LiveHosting își rezervă dreptul de a modifică sau întrerupe temporar sau permanent Serviciul (sau orice componentă a acestuia) cu sau fără preaviz, în orice moment. Sunteți de acord că LiveHosting nu este răspunzător dvs sau unei alte părți de orice modificări, suspendări sau întreruperi ale Serviciului.

În cazul domeniilor care nu au terminația .RO, înregistrarea acestora se realizează doar după confirmarea plății conform facturii proforme emise prin formularul de comandă. Dacă între dată depunerii comenzii și dată confirmării plății numele de domeniu care se dorește a fi achiziționat este înregistrat de către un terț beneficiar, vi se acordă fie posibilitatea de a vi se returna contravaloarea în lei a facturii proforme + 2%, la cursul BNR din ziua emiterii facturii, fie de a înregistra un alt nume de domeniu cu aceeași terminație.

În cazul domeniilor din zona .ro, înregistrarea acestora se realizează în maxim 15 minute de la confirmarea plății. În acest moment există o taxa care se achita la înregistrarea domeniului. Dacă se va introduce taxa de mentenanță anuală veți fi anunțat din timp.

9. Declinarea responsabilității

Înțelegeți și sunteți de acord cu faptul că:

 1. LiveHosting nu își asumă responsabilitatea și nu acordă garanții de nici un fel, nici în mod explicit nici implicit, incluzând, dar nelimitandu-se la garanțiile de comercializare obișnuite, la potrivirea pentru un scop anume.
 2. orice material downloadat sau în alt mod obținut prin folosirea serviciului se realizează la discreția și riscul dvs și că sunteți singurul responsabil pt orice stricăciune a computerului dvs sau pierderea de date rezultată în urmă dowloadarii unor materiale.
 3. mecanismele de securitate încorporate în software(sistem) cunosc limitări efective/inerente, dvs având responsabilitatea de a identifica exact necesitățile dvs.
 4. LiveHosting, prin prezentul acord sau alți termeni furnizați nu garantează că:
  1. serviciul se potrivește exact cerințelor dvs.
  2. serviciul va funcționa neîntrerupt, în siguranță și fără erori.
  3. rezultatele obținute prin folosirea serviciului vor fi fără greșeală și de încredere.
  4. calitatea produselor, serviciilor, infromatiilor sau altor materiale cumpărate sau obținute de dvs prin serviciu vor îndeplini așteptările dvs.
  5. orice eroare a software-ului va fi corectată.
 5. nici un sfat sau informație, orală sau scrisă, obținută prin sau de la serviciu nu creează orice alte garanții neprecizate în actualul acord.
 6. LiveHosting NU ÎȘi ASUMĂ RESPONSABILITATEA PENTRU NERESPETAREA TERMENELOR LIMITA , PENTRU ȘTERGEREA, NEFURNIZAREA SAU STOCAREA ERONATĂ A ORICĂREI FORME DE COMUNICARE SAU ORICĂROR SETĂRI PERSONALIZATE UTILIZATE DE DVS.

LiveHosting VA FACE EFORTURI ÎNSEMNATE PENTRU A ÎNTREȚINE SERVICIUL, TOTUȘI, LiveHosting NU RĂSPUNDE PT STRICĂCIUNI, PIERDERI DE DATE, DETALII DE CLIENT SAU DETALII DE VÂNZĂTOR, VENIT SAU ALTE PAGUBE PRODUSE AFACERILOR DATORATE ÎNTÂRZIERILOR, TRANSMITEREA GREȘITĂ SAU NETRANSMITEREA INFORMAȚIILOR, DATORATE RESTRICȚIEI SAU ÎNTRERUPERII ACCESULUI, BUG-URILOR SAU ALTOR ERORI, FOLOSIRII NEAUTORIZATE DATORATE ÎMPĂRȚIRII ACCESULUI LA SERVICIU, SAU ALTOR INTERACȚIUNI CU SERVICIUL.

SUNTEȚI RESPONSABIL DE ÎNTREȚINEREA ȘI SALVAREA DE SIGURANȚă (BACK-UP) DATELOR DVS ȘI DE ORICE INFORMAȚIE STOCATĂ PRIN SERVICIU.

10. Limitarea obligațiilor

ÎNȚELEGEȚI ȘI SUNTEȚI DE ACORD CU FAPTUL CĂ LiveHosting, ASOCIAȚII SĂI SAU ALȚI PARTENERI, DIRECTORII , ACTIONARII SAU ANGAJAȚII LiveHosting NU AU OBLIGAȚII PENTRU ORICE PAGUBĂ DIRECTĂ, INDIRECTĂ, SPECIALĂ, EXEMPLARĂ, INCLUSIV, DAR NELIMITANDU-SE NUMAI LA PAGUBE DE PIERDERE DE CÂȘTIGURi VIITOARE, BUNĂCREDINȚA, FOLOSIRE, DATE SAU ALTE BUNURI INTANGIBILE (CHIAR DACĂ AȚI AVERTIZAT LiveHosting DE POSIBILITATEA UNOR ASEMENEA PIERDERI), REZULTÂND DIN:

 • folosirea sau imposibilitatea folosirii serviciului.
 • erori, defecte, omisiuni întârzieri în operații sau transmisii sau orice altă neregulă a bunului mers al servicului sau a software-ului.
 • costul procurării de bunuri sau servicii pentru înlocuirea celor cumpărate sau obținute prin mesaje sau tranzacțiilor realizate prin serviciu.
 • acces neautorizat sau alterarea transmisiilor dvs și datelor.
 • declarațiilor și comportamentului unei alte părți față de serviciu.
 • orice bun sau serviciu oferit sau vândut prin intermediul serviciului.
 • orice altă situație referitoare la serviciu sau la software.

11. Legea aplicabilă și forță majoră

Legea aplicabilă TCU și relația dintre dvs și LiveHosting va fi sub incidența legilor Statului Român.

Cu excepția obligației de a efectua plăti, niciuna dintre părți nu va fi responsabilă pentru orice eșec sau întârziere în acțiunile sale reglementate de acești TCU dacă acestea se datorează unei cauze pe care nu o poate controla cum ar fi (dar nelimitandu-se la acestea) acte de război, acte guvernamentale, întreruperea Internetului (care să nu rezulte din acțiunile sau inactiunile lui LiveHosting), fenomene naturale, cutremure, embargouri, sabotaj, conflicte de muncă. Aceste cauze de forță majoră:

 • Trebuie notificate celeilalte părți promt.
 • Partea aflată în caz de forță majoră trebuie să utilizeze eforturi comerciale rezonabile că să corecteze prompt orice disfuncționalitate sau întârziere.

Dacă LiveHosting nu este în stare să poată oferi Serviciul pentru o perioada de 30 de zile consecutive din cauza unui eveniment de forță majoră continuu, dvs. veți putea rezilia Serviciul, dar LiveHosting nu va avea nici o obligație în legătură cu asta.

12. Relația dintre părți

Acest acord nu va stabili nici o relație de parteneriat, asociațiune în participațiune, relații de muncă, franciză sau agenție între LiveHosting și dvs. Nici LiveHosting, nici dvs. nu veți avea puterea de a lega cealaltă parte sau să creeeze obligații pentru cealaltă parte fără a avea un consimțământ prealabil de la această, în scris, cu excepția celor precizate expres în acest acord.

LiveHosting și dvs. sunteți de acord că, exceptând cele precizate expres în acest acord, nu vor există terți beneficiari ai acestui acord, cum ar fi companiile de asigurări pentru orice parte sau utilizatorii dvs, fără că acest exemplu să fie limitativ.

13. Clauze finale

Acești TCU constituie un acord dintre LiveHosting și dvs. și va guvernează utilizarea serviciilor, constituind contractul de prestări servicii încheiat între dvs. și LiveHosting. Puteți de asemenea să va aflați sub autoritatea altor termeni aditionali sau condiții de utilizare ce se aplică în momentul în care utilizați alte servicii LiveHosting, conținut sau software al unui terț.

Dacă orice prevedere a acestor TCU sau altor documente încorporate este dovedită de o instituție competență că fiind invalida, părțile sunt de acord că această instituție să încerce să ia în considerație intențiile părților așa cum sunt reflectate în prevedere, iar restul prevederilor rămânând în vigoare.

Sunteți de acord că fără a ține seama de altă lege sau statut, orice revendicare sau pricina ce reiese din acești termeni sau sunt legați de utilizarea serviciilor sau a TCU trebuie înaintată în decurs de un an după ce această cerere a fost ridicată sau va fi pentru totdeauna clasată. Titlurile secțiunilor în acești termeni sunt numai pentru conveniență și nu au nici un efect legal sau contractual.